Blog Single

05 maj

JUBILEUSZ 75-LECIA GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” GORZYCE

 

Świętujemy Jubileusz 75-lecia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska” Gorzyce

Jesteśmy razem 75 lat – łączymy 4 pokolenia klientów

Jubileusz 75-lecia założenia firmy to okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć ale również impuls do podejmowania nowych, odważnych decyzji i realizacji dalekosiężnych planów.

Działająca w obecnym kształcie Jubilatka powstała jako Okręgowa Spółdzielnia Spożywczo-Handlowa w Bełsznicy 27 maja 1945 roku tuż po zakończeniu działań wojennych. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała ona swoją nazwę i siedzibę, aby od 1974 roku prowadzić działalność jako Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gorzyce. Jej podstawowym celem było zaopatrywanie lokalnej ludności w artykuły spożywcze, przemysłowe, budowlane, prowadzenie skupu płodów rolnych. Spółdzielnia posiadała również własną piekarnię, masarnię, wytwórnię wód gazowanych, zajmowała się usługami remontowo budowlanymi. W tutejszych klubach rolnika i ośrodkach nowoczesnej gospodyni i spółdzielniach uczniowskich rozwijała działalność kulturalno-oświatową. W okresie tym była więc bardzo ważnym podmiotem łączącym w sobie wszelkie aspekty działalności gospodarczej i kulturalnej w tutejszych sołectwach.

W okresie transformacji ustrojowej Gminna Spółdzielnia Gorzyce tak jak znaczna część polskiej spółdzielczości nie pozwoliła się wtłoczyć w rozgrywki kapitałowe jakie miały miejsce podczas przekształceń własnościowych. Jej członkowie postanowili utrzymać swój majątek i swoją działalność prowadzić wg zasady patriotyzmu lokalnego. Zasada ta wyraża się poprzez realizowanie zakupów u miejscowych przedsiębiorców i preferowaniu tutejszych producentów. Spółdzielnia odgrywa istotną rolę w naszym lokalnym środowisku, pozwala na łagodzenie napięć społecznych powstałych na skutek działalności innych nastawionych na komercję podmiotów gospodarczych.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 122 pracowników, prowadzi swoją działalność w oparciu o 11 placówek handlowych, piekarnię, transport i administrację. Realizuje swoją prospołeczną misję, pomimo wysokich kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze .

Podstawowym celem naszych wspólnych działań jest pozyskanie i utrzymanie klienta. Zadowolony klient działa na rzecz spółdzielni, nie tylko dokonując zakupów, ale także kształtując opinię o niej w swoim środowisku. Klient – konsument wybierając nasze regionalne produkty staje się częścią naszej lokalnej społeczności, czego nie odczuwa robiąc zakupy u międzynarodowych graczy. W naszych placówkach sprzedajemy produkty lokalnych przedsiębiorców, a produkcja piekarnicza opiera się na tradycyjnych metodach wypieków bez sztucznych konserwantów, oraz posiada duże walory smakowe i odżywcze. Przez cały czas staramy się zrównoważyć podstawowy cel każdego przedsięwzięcia gospodarczego jakim jest osiągnięcie zysku ze społecznymi aspektami naszej działalności.

W miarę stabilny, zrównoważony i konsekwentny sposób kierowania przedsiębiorstwem pozwala na dalsze prowadzenie działalności, rozwijanie i udoskonalania sieci handlowej oraz działalności produkcyjnej.

Obchodząc taki piękny Jubileusz w imieniu Zarządu GS Gorzyce chciałabym podziękować wszystkim założycielom, których nie ma już wśród nas, byłym i obecnym członkom, pracownikom, Radzie Nadzorczej, Zarządom, Związkowi Zawodowemu, Krajowej Radzie Spółdzielczej oraz Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni ”SCh” w Warszawie.

Szczególne podziękowania składamy naszym klientom, partnerom handlowym, władzom powiatu i gminy za wspólnie spędzone lata. To dzięki waszemu zaangażowaniu i aktywności udało nam się zrealizować nasze cele i zamierzenia. Dzięki wam wszystkim możemy z dumą ocenić naszą przeszłość i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zarząd GS „SCh” Gorzyce