Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU:

mgr CZOPEK Ilona – Prezes Zarządu
WITA Ewa –  Członek Zarządu, Główna Księgowa
WOJTALA Sonia – Pełnomocnik Zarządu

RADA NADZORCZA:

HANZLIK Danuta – Przewodnicząca RN
SIEKIERA Leokadia – Sekretarz RN
TYMA Elżbieta – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i obrotu towarowego
JASIŃSKA Pelagia – Członek RN
WODECKA Danuta – Członek RN
MUSIOŁ Teresa – Członek RN