Blog News

14 czerwiec

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI GS”SCH” GORZYCE

OGŁOSZENIE Informujemy członków Gminnej Spółdzielni „SCH” GORZYCE, że dnia 25.06.2021r. o godz. 13.30 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni...

[ read more ]
24 Maj

POMIESZCZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA

Zarząd Gminnej Spółdzielni ,,SCh,, w Gorzycach O F E R U J E DO WYDZIERŻAWIENIA I PODDZIERŻAWIENIA POMIESZCZENIA O...

[ read more ]
24 Maj

PORZĄDEK ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek obrad Zebrania Grup członkowskich 1.Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania, uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej 2.Przyjęcie protokołu z...

[ read more ]
24 Maj

ZEBRANIE CZŁONKÓW GS”SCH” GORZYCE

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Gorzyce informują członków Spółdzielni , iż w dniu 01.06.2021 rok o...

[ read more ]
18 grudzień

PODZIĘKOWANIE!!!

Jesteśmy razem 75 lat – łączymy 4 pokolenia klientów. Zarząd i Rada Nadzorcza serdecznie dziękują wszystkim pracownikom za zaangażowanie...

[ read more ]
07 sierpień

PORZĄDEK ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek zebrania grup członkowskich 1. Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej. 2. Przyjęcie protokołu z...

[ read more ]
07 sierpień

ZEBRANIE CZŁONKÓW GS „SCH” GORZYCE

Z A W I A D O M I E N I E Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni...

[ read more ]
20 lipiec

PODZIĘKOWANIE

DRODZY K L I E N C I ZARZĄD GS ,,SCH,, GORZYCE DOCENIA WASZE POCZUCIE LOKALNEJ LOJALNOŚCI. ROBIĄC U...

[ read more ]