Blog News

06 cze

Zebranie Przedstawicieli GS”SCh” Gorzyce

O G Ł O S Z E N I E Informujemy członków Gminnej Spółdzielni „SCh” Gorzyce, że dnia 26.06.2023r....

[ read more ]
12 maj

Porządek Obrad Zebrania Grup Członkowskich

Porządek obrad Zebrania Grup członkowskich 1.Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania....

[ read more ]
12 maj

Zebranie Członków GS „SCh” Gorzyce

Z A W I A D O M I E N I E Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni...

[ read more ]
04 kw.

Życzenia Wielkanocne

NAJWSPANIALSI KLIENCI SKŁADAMY WAM najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne pięknego słońca, smacznego jajka w radosny wielkanocny poranek, słodkich mazurków na stole,...

[ read more ]
13 cze

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI GS”SCH” GORZYCE

OGŁOSZENIE Informujemy członków Gminnej Spółdzielni „SCH” GORZYCE, że dnia 28.06.2022r. o godz. 12.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni...

[ read more ]
15 kw.

Porządek Obrad Zebrania Grup Członkowskich

Porządek obrad Zebrania Grup członkowskich 1.Otwarcie,wybór przewodniczącego zebrania,uchwalenie porządku i regulaminu obrad, wybór komisji mandatowej 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego...

[ read more ]
15 kw.

Zebranie Członków GS „SCH” Gorzyce

Z A W I A D O M I E N I E Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni...

[ read more ]