Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU:

mgr CZOPEK Ilona – Prezes Zarządu
WŁADARZ Teresa – Z-ca Prezesa Zarządu
WITA Ewa –  Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

JURECZKA Zygfryd – Przewodniczący RN
BAUEREK Maria – Z-ca Przewodniczącego RN
TYMA Elżbieta – Przewodnicząca Komisji ds. obrotu towarów
SIKORA Krystyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
SIEKIERA Leokadia – Sekretarz
JASIŃSKA Pelagia – Członek RN
ŁUKASIAK Gabriela – Członek RN
WODECKA Danuta – Członek RN
MUSIOŁ Teresa – Członek RN