O firmie

Działalność Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” Gorzyce datuje się od 27.05.1945 roku. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w lokalu Urzędu Gminy w Bełsznicy, na którym przyjęto Statut Spółdzielni i wybrano pierwszy Zarząd.

Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” Gorzyce prowadzi działalność handlową, gastronomiczną, produkcyjną, skup złomu, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej (nawozy,pasze), zaopatrzenie w materiały budowlane.
Działalność prowadzimy we własnych obiektach handlowych.

Spółdzielnia na dzień 31.11.2016 r posiada 192 członków i zatrudnia 130 pracowników tworzących kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym i inicjatywą. Od 2000 roku Spółdzielnia prowadziła intensywny proces modernizacyjny prowadzący do dostosowania placówek do wymogów unijnych i potrzeb obecnego rynku.

Spółdzielnia posiada:
– 7 sklepów spożywczych
– 1 kiosk spożywczy
– 3 sklepy przemysłowe
– Piekarnia
– Centrum Budowlane wraz z magazynem nawozów, materiału siewnego, opału skupu złomu, surowców wtórnych oraz spadów jabłek
– 230 dostawców

Sklepy spożywcze współpracują z sieciami handlowymi: LEWIATAN, LIVIO, CARREFOUR, ABC.

Piekarnia swoje wyroby oprócz placówek GS dostarcza do 80 odbiorców zewnętrznych (w tym szpitali, OPS, szkół, przedszkoli).

biuro