O firmie

Działalność Gminnej Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska” Gorzyce datuje się od 27.05.1945 roku. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w lokalu Urzędu Gminy w Bełsznicy, na którym przyjęto Statut Spółdzielni i wybrano pierwszy Zarząd.

Spółdzielnia ”Samopomoc Chłopska” Gorzyce prowadzi działalność handlową,  produkcyjną, skup złomu, zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej (nawozy,pasze), zaopatrzenie w materiały budowlane.
Działalność prowadzimy we własnych obiektach handlowych.

Spółdzielnia na dzień 31.12.2022 r posiada 128 członków i zatrudnia 100 pracowników tworzących kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym i inicjatywą. Od 2000 roku Spółdzielnia prowadziła intensywny proces modernizacyjny prowadzący do dostosowania placówek do wymogów unijnych i potrzeb obecnego rynku.

Spółdzielnia posiada:
– 6 sklepów spożywczych
– 1 kiosk spożywczy
– 3 sklepy przemysłowe
– Piekarnia
– Centrum Budowlane wraz z magazynem nawozów, materiału siewnego, opału skupu złomu, surowców wtórnych
– 400 dostawców

Sklepy spożywcze współpracują z sieciami handlowymi: LEWIATAN i LIVIO.

Piekarnia swoje wyroby oprócz placówek GS dostarcza do wielu odbiorców zewnętrznych.

biuro