Blog Single

24 gru

Informacja

W związku z moim przejściem z dniem 1.01.2019r na emeryturę po 42 latach pracy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Gorzyce, pragnę podziękować przede wszystkim członkom Zarządu, wszystkim pracownikom, firmom współpracującym, dostawcom, Instytucjom Publicznym.
Informuję jednocześnie, że Uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 1.01.2019 została powołana Pani mgr Ilona Czopek.
Życzę Pani Prezes oraz całemu Zarządowi powodzenia w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji, zaś całej Gminnej Spółdzielni dobrego funkcjonowania na tak trudnym rynku handlowym.
Danuta Hanzlik