Blog Single

25 mar

Z A W I A D O M I E N I E DLA CZŁONKÓW GS „SCH” GORZYCE

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska” Gorzyce informują członków Spółdzielni, iż w dniu 04.04.2019 roku o godz.15 45 (pierwszy termin), godz.16 00 (drugi termin)

odbędzie się Zebranie Grup Członkowskich

nr I i nr II w GCK Gorzyce ( były GOK)

Grupa nr I – Rogów, Bełsznica, Bluszczów, Odra, Olza,

i poza teren

Grupa nr II – Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko, Turza Śl., Czyżowice

ZAPRASZAMY