Blog Single

12 maj

Zebranie Członków GS „SCh” Gorzyce

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Gorzyce informują członków Spółdzielni , iż w dniu 29.05.2023rok o
godz.16,00 (pierwszy termin)
godz.16,15 (drugi termin)
 odbędzie się Zebranie Grup Członkowskich nr I i nr II w GCK Gorzyce ( były GOK) ul. M.Kopernika 8
Grupa nr I – Rogów, Bełsznica, Bluszczów, Odra, Olza, i poza teren
Grupa nr II – Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko,Turza Śl. Czyżowice

                                                                                            ZAPRASZAMY

                                                                                        ZARZĄD GS GORZYCE