Blog Single

31 mar

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Dla Załogi Gminnej Spółdzielni „SCh” Gorzyce

 

Wiemy to już od 75 lat że ” wszyscy w GS-ie to jedna rodzina.”

Jednak szczególnie w tym trudnym okresie walki z koronawirusem jesteśmy dumni z naszej

GS-owskiej rodziny.

Potrafimy się pięknie zjednoczyć i wspólnie przeciwstawić wszystkim trudnościom,

codziennie wykonując z uśmiechem swoje obowiązki w trosce o dobro naszych klientów.

Jako załoga wzajemnie się wspieramy, pomagamy sobie, jesteśmy życzliwi w stosunku

do siebie i naszych klientów.

W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej pragnę serdecznie podziękować wszystkim

sprzedawcom, piekarzom, kierowcom, pracownikom administracji za zaangażowanie i

rzetelną pracę.

 

PREZES ZARZĄDU GS GORZYCE