Blog Single

31 mar

CERTYFIKAT

Gminna Spółdzielnia „SCh” Gorzyce

jest społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą

i posiada certyfikat dotyczący gospodarki opakowaniami

oraz odpadami opakowaniowymi.

certyfikat EKO CYKL