Blog Single

15 kw.

Zebranie Członków GS „SCH” Gorzyce

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Gorzyce informują członków Spółdzielni , iż w dniu 26.04.2022rok o godz.15,30 (pierwszy termin) godz.15,45 (drugi termin) odbędzie się Zebranie Grup Członkowskich nr I i nr II w GCK Gorzyce ( były GOK)
Grupa nr I – Rogów, Bełsznica, Bluszczów, Odra, Olza, i poza teren
Grupa nr II – Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko,Turza Śl. Czyżowice

                                                                                            ZAPRASZAMY

                                                                                        ZARZĄD GS GORZYCE