Blog Single

24 maj

ZEBRANIE CZŁONKÓW GS”SCH” GORZYCE

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Gorzyce informują członków Spółdzielni , iż w dniu 01.06.2021 rok o godz.15,30 (pierwszy termin) godz.15,45 (drugi termin) odbędzie się Zebranie Grup Członkowskich nr I i nr II w GCK Gorzyce ( były GOK)
Grupa nr I – Rogów, Bełsznica, Bluszczów, Odra, Olza, i poza teren
Grupa nr II – Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko,Turza Śl. Czyżowice

ZAPRASZAMY

ZARZĄD GS”SCH” GORZYCE